Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Arnout Jaspers

Published in NEMO Kennislink
Followers
1
Articles
218
Media
1
Collaborated with

Highlighted

Arnout Jaspers for NEMO Kennislink
Oct 23 ’18

Wiskunde verharrypotteren werkt niet — Twee boeken over wiskunde die hun doel voorbij schieten

Kort na elkaar publiceerde de nog piepjonge filosoof Stefan Buijsman twee boeken over ‘de wondere wereld van de wiskunde’: een voor volwassenen en een voor kinderen. Beiden beogen wiskunde aantrekkelijk te maken voor een doelgroep die zou worden afgeschrikt door ‘saaie formules’ en ‘ingewikkelde berekeningen’.

Arnout Jaspers for NEMO Kennislink
Oct 09 ’18

Reken je een breuk aan elliptisch biljart en halfedele kunstonyx — Recensie van ‘Denkraam, puzzels voor breinbazen’

Wiskundige en puzzelontwerper Jaap Klouwen publiceert zijn derde en – zegt hij zelf – laatste bundel ‘Briljante breinbrekers’. Liefhebbers kunnen weer aan de slag met tangram, schuifsolitaire, schaakbord, canonieke polygonen en nog veel meer.

Eigenlijk zou je een boek met puzzels pas na een paar maanden moeten recenseren. Immers, de kwaliteit van de puzzels kan je pas beoordelen als je er flink wat gemaakt hebt. Om de lezer niet te ontmoedigen, zitten er natuurlijk ook wat makkelijke tussen, die …

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

75 articles (from 218 total)