Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Arnaud De Martelaere

Published in VRT
Followers
1
Articles
1
Media
1
Collaborated with

Highlighted

Trendy zomerbars: een verrijking voor de stad of een blok aan het been van de hardwerkende cafébaas?

Volgens de ene zijn ze een verrijking voor de stad, volgens de andere concurreren ze de lokale horeca weg omdat ze minder strenge regels moeten volgen. Welkom in de wondere wereld van de zomerbars, die de voorbije zomers als paddenstoelen uit de grond schoten. Een groep jonge journalisten van StampMedia trok in samenwerking met VRT NWS op onderzoek: "Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, is de hele straat proper."

Vlaanderen telt meer dan 200 pop-upzomerbars, die maximaal 120 dagen open mogen …

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1 article