Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.
This is an overview of links to articles where we recognized A. Beekman as the author. Are you A. Beekman? You can choose what's displayed here. Click “Hey, that's me!” and turn this page into your personal portfolio page. Want to know more?

Articles found online

Written by A. Beekman

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 article

  • A. Beekman for AD and Brabants Dagblad, BN DeStem, de Gelderlander
    May 29 ’17

    Gehoord...

    Op de Openmolendag fietsten wij, mijn man en ik, van Brouwhuis naar Deurne om een graanmolen te bezoeken. Na een rondleiding, een heldere uitleg en een leuk gesprek met de molenaar gingen we naar beneden om nog een kopje koffie te drinken met een paa…