Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.
This is an overview of links to articles where we recognized Rutger van der Hoeven as the author. Are you Rutger van der Hoeven? You can choose what's displayed here. Click “Hey, that's me!” and turn this page into your personal portfolio page. Want to know more?

Articles found online

Written by Rutger van der Hoeven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

288 articles

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Sep 08 ’21

  Propaganda van de daad

  Waren de aanslagen van 11 september 2001 een meesterzet? De Britse hoogleraar oorlogsstudies Lawrence Freedman weegt de twee decennia oorlogen die op de aanslagen volgden strategisch af. ‘Uit propaganda-oogpunt was elke aanval na 9/11 een teleurstell…

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Sep 08 ’21

  11 september 2021

  De aanslagen van 11 september 2001 waren het begin van iets – dat voelde iedereen die live de verwoesting van het World Trade Center op een prachtige septemberochtend in New York bekeek. ‘Het was alsof de aarde vloeibaar was als je liep’, omschreef e…

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Aug 25 ’21

  Saigon 6.0

  ‘Amerikanen zijn tot alles in staat. Tot alles’, vertelde Henk Hofland eens, met een sigaret en een glimlach, bij de entree c.q. het rookbordes van De Groene. Hij bedoelde al het goede waar Amerikanen zich toe kunnen zetten; Hofland had zelf de bevri…

  We found this article at:

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Aug 11 ’21

  Kernbommen

  Driekwart eeuw geleden besloot Zweden dat het een kernbom nodig had. Zweden was immers pro-vrede, was formeel ongebonden en had veel uranium in de grond. Aangevuurd door de hardline vredestypes in het leger en op de ministeries werkte Zweden daar rus…

  We found this article at:

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Jul 28 ’21

  Weerzin­spelen

  Als je net van je verbazing bekomen bent over hoe verblindend hebzucht kan werken in het voetbal, is daar het Internationaal Olympisch Comité. Drie maanden geleden gingen de durfinvesteerders en passant-eigenaars van Europa’s rijkste voetbalclubs ong…

  We found this article at:

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Jul 14 ’21

  Droombaan: cowboy

  Fotojournalist Chas Gerretsen vertrok als tiener uit Groningen om nieuwe ervaringen te zoeken. Later verliet hij Hollywood om met een zeilboot de wereld over te gaan. ‘Mijn nieuwsgierigheid is altijd groter geweest dan mijn doodsangst.’

  Op het moment …

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Jul 07 ’21

  Voorover leunen

  Qua in memoriams heb je goede, nog betere, en die van Hunter Thompson. Zijn mat- en schoppartij tegen de nagedachtenis van de Amerikaanse president Richard Nixon is buitencategorie afrekening. Elke keer dat ik het lees, moet ik al lachen bij de kop e…

  We found this article at:

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Jun 21 ’21

  Chinese val

  Een rijtje voldoendes, dat is wat Joe Biden, Vladimir Poetin en andere belangrijke leiders de afgelopen weken haalden bij een reeks topontmoetingen. Als een voetbalanalist cijfers had mogen geven, was dat een lange rij zesjes geweest. Niemand ging af…

  We found this article at:

 • Margreet Fogteloo, Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Jun 16 ’21

  Kwam Covid-19 (oeps) uit een laboratorium?

  President Biden laat onderzoeken wat de WHO ‘extreem onwaarschijnlijk’ achtte: de mogelijkheid dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt, is ontsnapt uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. ‘Zonder objectief onderzoek, kunnen we het niet weten.’

  I…

 • Rutger van der Hoeven for De Groene Amsterdammer
  Jun 09 ’21

  Topseizoen

  Luister naar dit artikel

  Het was onvermijdelijk dat we het zouden gaan missen: de woede-uitbarstingen en het theater van Donald Trump, zijn fysieke geduw, intimidatie en geschmier op topontmoetingen met andere wereldleiders. Verschrikkelijk, en tegeli…

  We found this article at: