Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Roel Janssen

Published in De Groene Amsterdammer, Follow the Money, ThePostOnline, nrc.nl, Nieuwe Revu and FD
Followers
1
Articles
28
Media
7

Highlighted

Roel Janssen for De Groene Amsterdammer
Sep 26 ’19

Het roekeloze beleid van ING — Over de sloot van de crisis

Elf jaar na de financiële crisis van 2008 erkent ING voor het eerst dat hun verlies op de Amerikaanse hypotheekportefeuille bijna twintig keer hoger was dan destijds werd beweerd. En ze waren nota bene gewaarschuwd.

Rendement ging voor risico. Deze assertieve strategie bracht ing jarenlang winsten voor de aandeelhouders en bonussen voor de bankiers, maar ten tijde van de financiële crisis duwde dit de bank-verzekeraar over de rand van de afgrond.

ing was in de…

Roel Janssen for De Groene Amsterdammer
Sep 05 ’19

De redding van ING in 2008 — De leeuw moest slikken of stikken

De Nederlandse overheid en ING dachten dat ze er eind 2008 uit waren. De staat had de bank met een reddingspakket behoed voor fatale gevolgen van de financiële crisis. Maar dat was buiten de veel strengere Europese Commissie gerekend.

Met gestrekt been ging Hans van der Noordaa erin. Wat dachten die lui aan de andere kant van de onderhandelingstafel wel. Wat was hun probleem? ing was een prachtbedrijf, in de kern een gezonde bank, de…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

28 articles