Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Pieter van Os

Dezer dagen in Tirana, werk aan een boek. Vorige boek Liever dier dan mens (2019, Prometheus)

Highlighted

Pieter van Os for De Groene Amsterdammer
Feb 15 ’18

In de Wereld — Poolse nationalisten offeren hun held

Warschau – De nationaal-katholieken deden in de verkiezingscampagne een belofte: eenmaal in de regering zouden ze de reputatie van Polen in het buitenland oppoetsen. Inmiddels vormen ze al meer dan twee jaar de regering, maar met dat poetsen gaat het nog niet lekker. Dieptepunt is de internationale reactie op de wet die beweringen criminaliseert over medeplichtigheid van ‘de Poolse natie’ aan de holocaust. In Israël verschenen zelfs berichten over holocaustoverlevenden die de straat op gingen,…

Pieter van Os for nrc.nl
Jan 15 ’18

San Escobar rouwt

Polen Een blunder werd een grap. Een grap een hype. Maar nu lijkt het doek te vallen voor de imaginaire republiek San Escobar. De ontdekker verdwijnt van het wereldtoneel.

In San Escobar hangt de vlag halfstok. De ontdekker van dit land, Witold Waszczykowski, verloor vorige week zijn baan als minister van Buitenlandse Zaken van Polen.

Het ontslag is onderdeel van een herschikking van de Poolse regeringsploeg en volgt bijna een jaar na de mededeling van Waszczykowski tegen verslaggevers in New York…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

75 articles (from 290 total)