Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
Apr 15 ’21

Delftse onderzoekers zetten stap naar een veilig quantuminternet

Natuurkunde Internetverbindingen zijn af te luisteren. Voor een quantum-internet geldt dat niet. In Delft is daarvoor nu een belangrijke stap gezet.

Het eerste quantumnetwerk – met drie knooppunten – is een feit. Dit kleinschalige netwerk, gebouwd in …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next