Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arwen Kleijngeld for de Gelderlander
Mar 30 ’17

Uit met Xander — Sterrenhemel op de Edese heide

Xander van Soelen (30) is oprichter van Poppodium Ede, dat dit najaar open gaat. Als graffitikunstenaar versiert hij muren en tunnels. Wat doet hij in zijn vrije tijd?

,,Ik ben al jaren bezig met het oprichten van Poppodium Ede, samen met Stephan Beum…

auteur

Get notified of new articles from this auteur