Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Tormans for Knack
Jul 28 ’21

Pater Knack is niet meer — I.M. JAN MORIAUX (1931‑2021)

De eerste journalist van dit magazine is gestorven. Al was Jan Moriaux meer dan dat: hij was ook een geestelijke, die altijd trouw op post was. Zelfs ’s nachts bleef hij slapen op de redactie. ‘Mijn oversten zeiden weleens: “Al die zotten daar bij Kn…

auteur

Get notified of new articles from this auteur