Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annie Barnard for Het Parool
Apr 14 ’18

Syrië: Regime lijkt welbewust journalisten uit te schakelen — In het vizier van Bashar al-Assad

De dood van de ervaren journaliste Marie Colvin in Syrië was geen toeval, valt op te maken uit een deze week vrijgegeven dossier, waarin naaste familieleden van president Assad figureren. 'Het regime zag vanaf het begin journalisten als doelwit.'

De d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur