Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 22 ’18

Het restaurant — Meer dan een T-bone

Bistro T-bone in Enter is de hemel voor carnivoren en dat is de aantrekkingskracht. Maar het restaurant heeft meer in petto dan goede (en grote) stukken vlees.

In februari 2016 keek eigenaar Jan Roetgering plotseling door het verbrande dak tegen de bl…

auteur

Get notified of new articles from this auteur