Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Uitzonderlijke blik op meest geïsoleerde land ter wereld: "Noord-Korea lijkt wel andere planeet"

Buitenland Na bijna twee jaar proberen, slaagde VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers erin om een persvisum te krijgen voor Noord-Korea. Met zijn bezoek krijgt Ramaekers een uitzonderlijke inkijk op het meest geïsoleerde land ter wereld.

De Amerikaans…