Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stefan Gillissen for De Limburger
Jan 12 ’22

Van verkrachting verdachte Hoensbroekenaar (35) komt niet naar zitting, arrestatiebevel uitgevaardigd

Een 35-jarige Hoensbroekenaar die verdacht wordt van meervoudige verkrachting en jarenlange belaging moet van de rechter worden opgepakt.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Gillissen

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Limburger, De Stentor