Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne de Blok, Michiel de Hoog for De Correspondent
Oct 13 ’21

1 man, 2 weken, 3 miljoen mondkapjes: hoe één ‘simpel inkopertje uit Rotterdam’ de Nederlandse zorg moest redden

Het was vrijdagavond 13 maart 2020 heel laat, of zaterdagochtend heel vroeg, zijn gevoel voor tijd was wazig, toen René Dullaart, in zo’n hotelkamer die overal kan staan maar in dit geval in Brussel stond, besefte dat hij niet de redder van de natie …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs