Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex Perry for Mashable (NL)
Oct 18 ’21

Twitch zegt dat gebruikerswachtwoorden niet buit zijn gemaakt tijdens enorm datalek

Eerder in oktober werd zo'n beetje heel Twitch gehackt en gelekt op het internet. Blijkbaar waren wachtwoorden daarbij gelukkig niet inbegrepen.

Geen wachtwoorden, wel bankgegevens

Dat is in ieder geval wat Twitch zegt. De streamingsite heeft recent ee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur