Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annelien Jonkman for de Volkskrant
Jan 16 ’18

We konden het zien aankomen

integratie

Over de problemen met integratie werd veertig jaar geleden op de werkvloer al volop gepraat.

Op het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep, waar ik als docent wiskunde werk, beginnen wij vanaf komend schooljaar een schoolsysteem voor alle n…

auteur

Get notified of new articles from this auteur