Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Kris van Haver for De Tijd
Dec 15 ’21

EU-Commissie wil illegalen weer over de grens sturen

De Europese Commissie wil het doorreizen van illegale migranten naar andere lidstaten aan banden leggen. Een aanpassing van de Schengenregels moet het mogelijk maken migranten in de grensstreek op te pakken en terug te sturen.

De coronapandemie leidde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur