Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sjeng Scheijen for Trouw
Nov 15 ’20

Het verzet in Wit-Rusland is een strijd van verstand tegen destructie

Bijna niemand zag het Wit-Russische protest aankomen, ook slavist Sjeng Scheijen niet. Zijn gesprek met pianist Vital Stahievitch had hem misschien aan het denken moeten zetten.

Terwijl de Europeanen bezig waren zich te weren tegen de veelsoortige ram…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Sjeng Scheijen

De Groene Amsterdammer, Trouw, de Volkskrant, nrc.nl