Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Fens for Trouw
Mar 12 ’22

In eigen woorden spreken tot de Allerhoogste vind ik lastig

Op de dag dat de eigenaar van Johma-salades zich ontdeed van Russische oligarchen, dacht ik na over mijn gebedsleven. Had ik überhaupt wel een gebedsleven? En moest ik niet veel meer bidden voor vrede in Oekraïne?

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool