Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 16 ’20

Met ons reflex tot antiglobalisering schieten we onszelf in de voet

Een kritische discussie over globalisering in zijn huidige vorm is nodig. Maar laten we ook erkennen hoeveel welvaart en welzijn ze ons heeft gebracht en dat we zonder mondiale krachtenbundeling de coronacrisis niet oplossen, zeggen Jan Jacob Vogelaa…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs