Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 26 ’21

Ook kleine uitzenders steunen akkoord over extra rechten uitzendkrachten

Cao-akkoord Na de grote uitzendbureaus, sluit nu ook de koepel van 1.300 kleinere uitzenders een cao-akkoord met vakbonden. Uitzendkrachten krijgen meer rechten.

Het ziet ernaar uit dat alle uitzendkrachten vanaf volgend jaar kunnen rekenen op gunstig…

auteur

Get notified of new articles from this auteur