Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 18 ’21

Carolien Adriaansche: ‘Ik wil alleen vrolijkheid, het leven is al zo…’

Wat maakt het leven de moeite waard? Carolien Adriaansche (58) maakt kunst van plastic. Adriaansche werkt met wat ze krijgt en wat ze vindt, op straat, op het strand, op markten. Ze profiteert van de consumptiemaatschappij waartegen ze zich verzet. „…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Freek Schravesande

De Limburger, Vrij Nederland, nrc.next, nrc.nl