Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rob Gollin for de Volkskrant
Aug 02 ’21

Vrienden en elkaars grootste concurrenten

Van baanwielrenners Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen wordt verwacht dat ze veel medailles winnen. Bij de laatste WK wonnen ze samen vier keer goud en een keer zilver. 'We zijn nog beter geworden.' Vanaf dinsdag moeten ze aan de bak.

Ze wonen op en…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Rob Gollin

De Morgen, De Ondernemer, HLN, de Volkskrant