Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 29 ’21

'Metroproblemen door denkfout'

De Amsterdamse metro kampt met storingen en daar lijkt maar geen eind aan te komen. Dat komt door de invoering van een nieuw besturingssysteem op een verouderd spoornet en het ontbreken van een uniform type metrotreinen.

Er loopt, zegt D66-raadslid Ja…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Marc Kruyswijk

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Bas Soetenhorst

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden