Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arnold Winkel for de Gelderlander
Sep 20 ’21

Studie had jaren korter gekund, maar het was te donker

blogLaatst heb ik een kijkje genomen in het nieuwste onderwijsgebouw van Wageningen Universiteit: Aurora. Het opvallendste aan het pand is de grote hoeveelheid licht en ruimte. En dat is niet zomaar, heb ik me laten vertellen.

Een gebouw als Tropische…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Arnold Winkel

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer