Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 23 ’21

Herbeleef het topjaar van Wout Van Aert op VTM

TVNet zoals vorig jaar volgde VTM ook in 2021 de sportieve en persoonlijke hoogtepunten van wielrenner Wout Van Aert (27). De intieme documentaire is vanavond te bekijken.

‘Wout’ toont het wielernajaar van 2021 door de ogen van de toprenner. Thuis is …

auteur

Get notified of new articles from this auteur