Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
Feb 24 ’21

Reis van een verscheurde ster naar de Zuidpool

Natuurkunde Na een reis van bijna 700 miljoen jaar door het heelal is een neutrino in het ijs van Antarctica op een watermolecuul gebotst.

Een energierijk, spookachtig deeltje dat eind 2019 gedetecteerd werd in het ijs van Antarctica, blijkt afkomstig…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next