Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tanja Dierckx for Knack
Feb 06 ’19

Sexting hoort in de seksuele opvoeding, niet in de computerles

Wat weten bedrijven over uw kinderen? Wat onthoudt hun sprekende pop? En hoe kunnen hun gegevens beter beschermd worden? De Gentse prof Eva Lievens kreeg een prijs van de Raad van Europa voor haar onderzoek. Door TANJA DIERCKX

Krijgt u op websites ook…

auteur

Get notified of new articles from this auteur