Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 30 ’17

Zo verlaag jij als ondernemer het risico op inbraak...

Bij ruim 10 procent van de detail- en groothandels wordt jaarlijks 1 of meer keer ingebroken. Het duurt gemiddeld maar 3 tot 4 minuten voordat de inbrekers er met de buit vandoor zijn. Hoe verlaag jij als ondernemer de kans op inbraak? Aart van de Bu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur