Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Angela Dekker for De Groene Amsterdammer
Jun 16 ’21

Frankrijk gaat weer staken

Parijs – Musea, theaters, bioscopen en terrassen zijn weer open. Ook de demonstraties zijn terug. De site evous.fr vermeldt wekelijks waarvoor je de straat op kunt. Een greep uit de afgelopen twee weken toont de nog steeds wijdverbreide onvrede in de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Angela Dekker

De Groene Amsterdammer, FD, nrc.next, nrc.nl