Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 18 ’17

Stop met subtiel pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer gebeurt soms op een grove manier maar veel vaker subtiel. Ook het subtiele pesten is schadelijk en dat is een goede reden om er ook subtiel mee af te rekenen. Een driestappenplan voor wie pest of gepest wordt.

Ik neem je mee in …

auteur

Get notified of new articles from this auteur