Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 25 ’21

Waarom de woningprijzen door het dak gaan sinds het begin van pandemie: ‘Kandidaat-kopers jagen elkaar op’

Wie begin dit jaar een bestaande woning kocht, betaalde daar 7,6 procent meer voor dan begin 2020 voor hetzelfde pand met hetzelfde comfort. Over alle panden heen, was er een toename met 6,7 procent. Het gaat om de hoogste prijsstijging sinds 2007.

Wi…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs