Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bastiaan Vroegop for Het Parool
May 03 ’21

Facebook dreigt iPhone-gebruikers: ‘Zonder je data geen gratis app’

Sommige iPhonebezitters met Facebook en Instagram krijgen een onheilspellende boodschap in beeld: weigeren ze om het verzamelen van privégegevens in te schakelen, dan bestaat de kans dat de apps straks niet meer gratis zijn. Achter dat dreigement zit…

auteur

Get notified of new articles from this auteur