Article

Arnoud Groot for nrc.nl
Mar 02 ’20

Om effectief te adverteren heb je geen cookies nodig

Online reclame Adverteren via privacyverstorende cookies heeft zijn langste tijd gehad. Het aloude contextgericht adverteren wordt weer de norm. Aangestuurd door kunstmatige intelligentie wordt dat almaar effectiever.

Als je een leuk programma van de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur