Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 19 ’21

Nederlandse ggz: sta op tegen geweld

“Wij roepen iedereen op om op te staan tegen geweld in welke vorm dan ook tegen hulpverleners en uw steun te betuigen”, is de boodschap en vraag van de 58 ggz-instellingen.

Geweldsincident

Aanleiding voor de advertentie is het geweldincident bij Parnas…

auteur

Get notified of new articles from this auteur