Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Fens for Trouw
Mar 10 ’22

Kerk van Russische gelovigen in Amsterdam met verf beklad

Een Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam, die zich tegen de invasie uitsprak, is besmeurd met een pro-Russisch symbool.

Onbekenden hebben met witte verf het omstreden Russische Z-symbool op de toegangspoort van de Nikolaas van Myrakerk geschilderd. De…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool