Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anthony Kerstholt for Dagblad van het Noorden
May 29 ’19

IJzervreter gezocht voor een plan B

De tijd van pappen en nathouden moet na de ernstige aardbeving van vorige week definitief voorbij zijn. Een noodplan met een sterke uitvoerder is de enige oplossing.

Volgens commissaris van de Koning Paas van Groningen is een onorthodoxe oplossing voo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur