Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ruud Thelosen for Eindhovens Dagblad
Aug 10 ’19

Wat weten we echt van eerste maanlanding?

Het ED besteedde op zaterdag 20 juli uitgebreid aandacht aan de eerste maanlading van de Apollo 11 in 1969, nu vijftig jaar geleden. In een artikel wordt melding gemaakt van het feit dat nog steeds vijf procent van de Amerikanen niet gelooft dat er e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ruud Thelosen

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PW.