Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brecht Neven for Vice
Jun 20 ’19

We spraken de queer-activisten die een Gentse bloedbank besmeurden met nepbloed

Het Rode Kruis had bekend gemaakt dat transgender personen voortaan geen bloed of plasma meer mogen doneren.

"Hier ons bloed dat je niet wil" staat er tussen de rode bloedspetters op de gevel van het Gentse bloeddonatiecentrum te lezen. In de nacht va…

auteur

Get notified of new articles from this auteur