Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sam Vanacker for HLN
Jan 14 ’22

Koetshuis Huis Mulle staat voortaan te boek als exporuimte

TieltHet koetshuis naast Huis Mulle De Terschueren, dat de facto al sinds maart 2019 regelmatig ingeschakeld wordt als expositieruimte, krijgt vanaf dit jaar ook officieel die functie. De ruimte werd opgenomen in het zalenaanbod van de stad.

De verhuu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur