Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sara Berkeljon for de Volkskrant
Dec 03 ’20

‘Er moet ook weer eens gewoon gelachen kunnen worden om homo’s’

Als alles meezit, houdt Youp van ’t Hek dit jaar de oudejaarsconference. Een ‘raar, verdrietig jaar’ waarin hij zelf corona kreeg. Gaat de cabaretier nu eindelijk op zijn woorden letten? ‘Pisnicht is een scheldwoord! Nou en?’

19 maart 2020, half twaal…

auteur

Get notified of new articles from this auteur