Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

René Heij for Reformatorisch Dagblad
Nov 19 ’20

Bremer gemeente roept op tot gebed tijdens rechtszaak tegen ds. Latzel

Terwijl gemeenteleden in ‘zijn’ Sint-Martinikerk gezamenlijk bidden, staat ds. Olaf Latzel vrijdag voor de rechter. Vijf vragen en antwoorden over de zaak tegen de Bremer predikant.

Waardoor is ds. Latzel in opspraak geraakt?

Een webbeheerder van de Sint-Martinigemeente plaat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur