Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Seije Slager for Trouw
Jul 01 ’21

I.M. Donald Rumsfeld 1932-2021 — De ultieme havik die in Irak zijn Waterloo vond

Als Donald Rumsfeld op zijn 68ste met pensioen was gegaan, had hij terug kunnen kijken op een lange, verdienstelijke carrière, waarin hij onder andere volksvertegenwoordiger, minister, Navo-ambassadeur en baas van enkele winstgevende bedrijven was ge…

auteur

Get notified of new articles from this auteur