Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Astrid Pel for AD
May 30 ’22

Zestien bewoners wonen op zorglandgoed in Vianen: ‘Ik heb er geen woorden voor, ik zeg alleen wauw’

Ze hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk kunnen de zestien jongeren die zich jaren geleden al hadden ingeschreven voor het nieuwe Viaanse zorgcomplex…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Astrid Pel

AD, BN DeStem, De Ondernemer, De Stentor