Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bram van der Heijden for De Limburger
Jan 28 ’21

Limburger twijfelt meer over coronavaccins dan andere Nederlanders: 58 procent laat zich zeker inenten

Limburgers staan net iets kritischer tegenover het ‘coronavaccineren’ dan de gemiddelde Nederlander. Waar landelijk ruim 64 procent zich zeker laat inenten, ligt dat percentage in Limburg op 58 procent, blijkt uit onderzoek van LocalFocus in samenwer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur