Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 25 ’22

Bitterbal met biertje tijdens de vrijmibo lokt politie met bonnenboekje naar de zaak

Alcoholwet • Het organiseren van een vrijdagmiddagborrel dreigt voor ondernemers in Apeldoorn uit te draaien op hoge boetes. Een werkborrel met alcohol mag strikt genomen niet, stelt de gemeente. 'Wat een betutteling.'

Een bitterbal, muziek en een kou…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden