Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Teun Guichelaar for NEMO Kennislink
Oct 07 ’18

Vaccinatie en veroudering

Door verouderingsprocessen verliest het afweersysteem aan vermogen om het lichaam te beschermen tegen ongewenste indringers. Ook neemt het effect af van vaccinaties die voor bescherming zorgen. Toch kunnen vaccinaties bij vatbare ouderen helpen om in…

auteur

Get notified of new articles from this auteur