Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Erwin van den Brink for Dagblad van het Noorden
Mar 27 ’18

Een snelle trein retour voor het aardgas

Er gaat niets boven Groningen – als we het vanuit Amsterdam binnen een uur reistijd bereikbaar maken. En dat kan.

Noordoost-Nederland is een krimpregio die bovendien wordt geplaagd door gaswinningsaardbevingen. In de Randstad is de markt voor koopwoni…

auteur

Get notified of new articles from this auteur