Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 03 ’18

'Hoogleraar weg bij Universiteit Utrecht om grensoverschrijdend gedrag'

Vooraanstaand kankeronderzoeker Jan S. heeft ontslag genomen bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis (NKI-AVL) nadat een promovenda klachten tegen hem had ingediend wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een extern b…

auteur

Get notified of new articles from this auteur