Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 27 ’21

Desmond Tutu (1931-2021) — In zijn strijd tegen apartheid stond God voorop

Een kleine man met grijs kroeshaar, gekleed in een paarse toog en dito sokken, gouden brilletje op de neus, die giechelend en huilend kon dansen. Maar Desmond Tutu zal niet alleen vanwege de clowneske kant van zijn karakter herinnerd worden. Integend…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs